SİLAHLA KASTEN YARALAMA SUÇUNUN ZAMANAŞIMI NE KADARDIR?
SİLAHLA KASTEN YARALAMA SUÇUNUN ZAMANAŞIMI NE KADARDIR?
0 Yorum
14576
04-11-2022

Mailimize gelen sorulan en önde gelenlerden biri de "silahla kasten yaralama suçunda zamanaşımı" sorusudur. 

Silahla kasten yaralama suçunun zamanaşımı, suç tarihinden itibaren (uzatılmış şekliyle) 12 YILDIR

Örnek karar; 

"Sanığın eylemine uyan TCK’nin 86/1-3-e maddesinde düzenlenen suç için kanunda öngörülen cezanın üst sınırı itibariyle 5237 sayılı TCK'nin 66/1-e ve 67/4. maddelerine göre belirlenen 12 yıl olan uzatılmış dava zamanaşımı süresinin 31/12/2007 olan suç tarihi dikkate alındığında, temyiz incelemesinden önce dolduğu anlaşıldığından, hükmün bu nedenle BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, CMUK'un 322. maddesince tanınan yetkiye dayanılarak, sanık hakkında bu suç yönünden açılan kamu davasının TCK'nin 66/1-e ve 67/4. maddeleri ile CMK'nin 223/8. maddesi uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE," (Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2021/11946 E., 2021/15279 K.)

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

SİLAHLA KASTEN YARALAMA SUÇUNUN ZAMANAŞIMI NE KADARDIR?

AİLE KONUTU ŞERHİNİ EŞİM OLMADAN TAPUDA İŞLETEBİLİR MİYİM?

DÜZELTME VE CEVAP YAYINLANMAZ İSE NE YAPILACAK?

SEGBİS KARARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

TUTUKLAMA KARARI NASIL VERİLİR?

ADANA'NIN EN İYİ AĞIR CEZA AVUKATI

ZİNAYA DAYALI BOŞANMA DAVASINDA AKLA TAKILANLAR