PARA İLİŞKİSİNDEKİ KANSERLİ HÜCRE: TEFECİLİK SUÇU

News

EŞLER ARASINDA KARŞILIKLI ŞİDDET, BOŞANMA SEBEBİDİR!!!

Posted by: yuksekkayalawoffice Category: General

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında, Yargıtay 2 Hukuk Dairesi'nin aşağıdaki gerekçesine aynen iştirak ederek, Yerel Mahkeme'nin direnme kararını kaldırmıştır.

More

SUÇ, SUÇTUR!!!!

Posted by: yuksekkayalawoffice Category: General

Suç üzerine ileri sürülen tüm teorilerin; pratikte, sadece yol gösterici olmaktan öte gidemediğini düşünmek, eksik bir belirlemedir. Ancak şu bir gerçektir ki, kanunda suç olarak gösterilen her ne varsa, o "suç"tur.

More
Page 1 of 23> >>