SUÇ, SUÇTUR!!!!

Suç üzerine ileri sürülen tüm teorilerin; pratikte, sadece yol gösterici olmaktan öte gidemediğini düşünmek, eksik bir belirlemedir. Ancak şu bir gerçektir ki, kanunda suç olarak gösterilen her ne varsa, o "suç"tur.

"Kanunsuz suç olmaz" kuralı gereği, suçlar ancak kanunla düzenlenebilir. Bu nedenle, teorikte yapılan tartışmalar yetersiz olmaktadır. Dolayısıyla, kanunda düzenlenen "suç"lar irdelenerek, suçun unsurları ortaya çıkarılmalıdır. Teorik tartışmalar ancak, suçun unsurları aşamasında etkili olabilir. Ancak, hiçbir teorik tartışma, suçun varlığını ortadan kaldırmaz.

Bir insan fiilinin suç olabilmesi için gerekli olan, kanunda tanımlanan ve suç olarak kabul edilen fiille "aynı" olup olmadığıdır. Kanunda belirlenen fiil ile "aynılık" göstermeyen her ne varsa, suç olmayacaktır ve "benzer"lik değil "aynı"lık gerekmektedir. Benzerlik ve aynılık arasındaki farkı, savunma makamını işgal eden ceza avukatı, ortaya koymakta başarılı olduğu ölçüde, gerçeği ortaya çıkarmanın yanında, failin ceza almasını da engelleyecektir.

Extra: suç, suç nedir, ceza avukatı, suçun unsurları
Return
Feb 8, 2018 Category: General Posted by: yuksekkayalawoffice