İLLEGAL BAHİS/KAÇAK İDDİA ÜZERİNE BİR İNCELEME

İllegal bahis ve daha yaygın tabiriyle kaçak iddia hakkında düzenleme bulunan 7258 Sayılı Kanun ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında; illegal bahis/kaçak iddia oynatmak, aracılık yapmak hangi hallerde cezalandırılabilir, illegal bahis ileri sürmek, kaçak iddia oynamak suç mudur, hangi hallerde "hukuken" illegal bahis/kaçak iddia oynatmış/oynamış oluruz? Bu ve buna benzer sorulara kısa cevaplar bulacağınız kısa bir inceleme.