UZMANLIK ALANI

 
YUKSEKKAYA LAW OFFICE, temel olarak Kamu Hukuku alanında çalışma sistemini oluşturmuştur. Devlet, kişiler arası ilişkileri dahi düzenler iken, Kamu Hukuku alanındaki düzenlemelere bağlı kalmakla kendini zorunlu hissettiğinden, özel ve tüzel bireylerin, kurumların ve kuruluşların, en basit hukuki işlemlerinde dahi, Kamu Hukuku belirleyici rol oynamaktadır.

Bu noktadan hareketle, YUKSEKKAYA LAW OFFICE, hem çalışma hem de uzmanlık alanı olarak kendisine KAMU HUKUKU'nu temel almıştır. Kamu Hukuku'nun kendini en açık şekilde hissettirdiği Ceza Avukatlığı, Boşanma Avukatlığı, İdare Avukatlığı YÜKSEKKAYA LAW OFFICE'in hizmet verdiği en birincil avukatlık hizmetleridir.

Bir Devletin, ne kadar özgürlükçü olup olmadığı incelenirken, genellikle o Devletin hukuk yapısı içerisindeki kamu hukuku alanında yapılan düzenlemeleri ölçüt olarak alınmaktadır.

En basit bir hukuki işlemde dahi, Devlet taraf olmakla, Kamu Hukuku ilkeleri ve kuralları devreye girebilmektedir. Bu nedenle, YUKSEKKAYA LAW OFFICE, tüm hukuki yapıya geniş ve öznel bir bakış açısı oluşturmak amacıyla, KAMU HUKUKU temelli bir çalışma alanı belirleyerek, bu yönde uzmanlaşma sağlamaya çalışmış, 2005 yılından yana da bu yöndeki çalışmalarını hızla devam ettirmektedir.
Previous page: REKLAM YASAĞI Next page: KALİTE POLİTİKASI