KARARLAR

 
YÜKSEKKAYA LAW OFFICE olarak, bir kısım Yüksek Mahkeme kararlarını (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi vs.) paylaşmayı uygun görüyoruz.

Zira bir yandan; gerek medyada gerekse toplum içerisinde, Yüksek Mahkemeler'in bir çok kararı yanlış ve yanlı bir şekilde yorumlanarak, Yüksek Mahkemeler'e haksızlık edilmekte/yanlış anlaşılmakta/anlatılmakta, diğer yandan da Yüksek Mahkemeler, yargı içerisinde “yargılama-hüküm” birliği sağlama açısından önemli kararlar vermektedirler ve bu kararlar kısmen bağlayıcı nitelikte olmaktadır.