HUKUKİ GÜVENLİK

İçinde bulunduğumuz/yaşadığımız çağda, insanlar arası ve kurumlar arası ilişkiler, gün geçtikçe nitelik ve nicelik olarak artmaktadır. Klasik üretilmiş kişisel/kurumsal ilişkiler gitgide artmakta, her an yeniden üretilmekte ve daha karmaşık hale gelmektedir. Öne geçilemeyen bu artış, özel/tüzel kişileri ve kurumları, her an artan bir ilişkiler yumağına sürüklemektedir. Özel/tüzel kişiler ve kurumlar, bu ilişkiler zinciri içerisinde yer alan tehlikeleri fark edemeyerek, bir kısım hukuk dışı fiillerin faili olabilmektedirler.

İşte, YUKSEKKAYA LAW OFFICE tarafından verilen “Hukuki Güvenlik Hizmeti”, özel/tüzel kişi ve kurumların bu tip tehlikelere karşı farkındalığı arttırmaktan öte, hizmet sunduğu kişileri bu tehlikelerden korumak için neler yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Hukuki güvenlik ve diğer adıyla hukuki koruma programı, kişisel yahut kurumsal bir antivirüs programı olarak tanımlanabilir. Bu programla yapılmak istenen, kendine özgü, karekteristik özelliklere sahip birey, kurum yahut kuruluşların, yine kendilerine özgü bir koruma kalkanı oluşturmalarını sağlamak ve bu koruma kalkanının direncini her an arttırarak, ileride ortaya çıkması muhtemel olumsuz hukuki durumların önüne geçmektir.


Örnek verilecek olursa, kamu kurumunda çalışan bir memur, iş yoğunluğu nedeniyle gün içerisinde birçok işlem yapmakta, yaptığı bu işlemler ile diğer birçok kişinin hukuki durumunu etkilemektedir. İşte bu memur, bu iş yoğunluğu içerisinde, hangi tehlikeler altında bulunmaktadır, yapacağı olumsuz/yanlış fiiller/işlemler hangi suçlara vücut verebilir, bulunduğu konum itibariyle Kamu Hukukunun hangi kurallarını ihlal etme tehlikesi altındadır, hukuki koruma programı bu ve buna benzer onlarca ihtimalin cevabını vermekte ve bu olumsuzlukların ortaya çıkmasını engellemek için neler yapılması gerektiğini profesyonel bir şekilde öğretmektedir.

Her ne kadar yukarıdaki örnekte bir memur temel alınmış ise de, yelpaze memurluk ile sınırlı değildir. Bir öğretmen, bir doktor, bir mühendis, bir şirket yöneticisi, müdürü, yönetici asistanı, bir çocuk bakıcısı, bir aşçı, kamu kurumunda yer alan kişiler, bir işçi, hatta bir anne ve baba yahut kardeş, kısacası toplumun tüm kesimi hukuki koruma programının potansiyel muhatabıdırlar.

YUKSEKKAYA LAW OFFICE, çok amatörce yapılmaya çalışılan ve daha çok kişilerin kendilerini eğitmeye çalışmaları ile üstesinden gelmeye çalıştıkları bu olumsuz durumları engellemeye yönelik hukuki güvenlik hizmetini, profesyonel bir şekilde ve üst düzey gizlilik kurallarını temel alarak, vermektedir.