BYLOCK HAKKINDA

Bugüne kadar FETÖ dosyalarında tartışılan belki de en önemli konu BYLOCK konusuydu. Peki, nedir bu BYLOCK? Yargı BYLOCK'a nasıl bakıyor? İşte bu sorulara cevap vermeye çalıştık.

 

 

 

-BYLOCK, kapalı devre bir mesajlaşma ve sesli görüşme programı. Yani Whatsapp gibi herkesin indirebileceği, telefon rehberindeki kişileri doğrudan doğruya arkadaş olarak aktaran ve her yerden indirilebilen bir program değil. Bir dönem APP STORE ve GOOGLE PLAY'den herkes indirebilse de, daha sonra ve çoğunlukla, sadece ANDROİD telefonlara belirli sitelerden indirilirp kurulabilen yahut da BLUETOOTH aracılığıyla aktarılmak suretiyle kullanılabilen bir program. Bu nedenledir ki; APP STORE veya GOOGLE PLAY'de bulunmadığı dönemlerde kurulan BYLOCK'lar için şüpheli veya sanıkların "yanlışlıkla kurdum" şeklindeki savunmaları yahut da "ben kurmadım" yönündeki beyanlarına itibar edilmesi mümkün değil.

 

-BYLOCK'la iletişim kurulabilmesi için, iletişim kurulmak istenen kişinin ID numarasının bilinmesi gerekmektedir. BYLOCK, indirilip, kurulduktan sonra, her kişiye ayrı bir ID numarası atamaktadır. İletişim kurmak istediğiniz kişinin ID numarasını bilmiyorsanız, iletişim kurmanız imkansız. Bu nedenledir ki, tespit edilen BYLOCK'ta arkadaş listesinde ekli kişilerin, bilinmemesi, tanınmaması imkansızdır. Bir BYLOCK kullanıcısının bilmediği bir ID numarasını kendi listesine eklemesi, hayatın olağan akışına aykırı olduğundan, bu yöndeki beyanların da hukuki bir değeri bulunmamaktadır.

 

-BYLOCK'un, APP STORE ve GOOGLE PLAY'den kaldırılmasından sonra, FETÖ üyeleri bu programı kullanmaya başlamış ve cemaat içerisinde kullanılması teşvik edilmiş hatta bir kısım bilgilere göre zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, GOOGLE PLAY veya APP STORE'da yayınlandığı dönemde bu programı indiren ve gerçekten sadece kapalı devre bir yazılım olarak şahsi anlamda kullanan hiç kimseye ceza verilmemiştir. Bundan eminiz zira, BYLOCK yazışmalarının içerikleri mahkemelere gelmekte, gelen bu içeriklerde irtibat kurulan kişiler, ID numaraları gibi bilgiler bulunmaktadır. APP STORE veya GOOGLE PLAY'den bu yazılımı indiren ve FETÖ ile alakasız kişilerle haberleşme ile ilgili bu yazılımı kullanan kişiler, bu içerikler aracılığıyla ayıklanmıştır. Kaldı ki İçişleri Bakanlığı, indirilme tarihi konusunda bu konuda hassas davranmaktadır.

 

-Bir kısım kişiler "BYLOCK indirildiği tarihte suç değildi" veya "Başta suç olmayan bir şey, sonradan nasıl suç olarak algılanabilir" şeklinde sorular ileri sürmektedirler ki, bu soruların hiçbir hukuki değeri bulunmamaktadır. Mahkemeler BYLOCK indirildi diye ceza vermemektedirler. BYLOCK kullanan kişilerin FETÖ ile irtibatları ispatlandığı için ceza vermektedirler. Yoksa hiçkimse "BYLOCK İNDİRME SUÇU" adı altında bir suç ile cezalandırılmamaktadır. Ancak BYLOCK indirme sebebini açıklayamayan yahut da indirildiği teknik analizlerle sabit olup da "indirmedim" diyenler, içeriklerde yer alan terör faaliyetlerinden dolayı ceza almaktadırlar.

 

-BYLOCK delil mi değil mi sorusunun yanıtı ise gayet açıktır: CEZA YARGILAMAMIZDA DELİL SERBESTİSİ İLKESİ GEÇERLİDİR VE HERŞEY CEZA YARGILAMASINDA DELİL OLARAK DEĞERLENDİRİLİR. Bu nedenle, herşey gibi BYLOCK da bir delildir. BYLOCK delil değildir diyenlerin ya ceza yargılaması usulünden haberleri yoktur yahut da başka bir saikleri vardır. Burada şu tartışılabilir: Bir kişinin BYLOCK indirmiş olması, cezalandırılabilmesi için tek başına yeterli midir? Bir şüpheli, sadece BYLOCK indirdi diye FETÖ üyesi olarak cezalandırılmalı mıdır? Bu sorunun cevabı, BYLOCK içeriklerinde saklıdır. Eğer şüpheli/sanık, BYLOCK indirmiş ve neden indirdiğini, kimin yüklediğini ve ne için kullandığını açıklar ise, mahkeme bu hususu değerlendirir. BYLOCK içeriklerinde yer alan tespit edilmiş yazışmaların ne olduğunu, FETÖ ile akalalı olup olmadığını, samimi bir şekilde açıklayan şüpheli/sanığın hukuki durumu, teknik raporlarla BYLOCK indirdiği sabit olan ve fakat buna rağmen bunu inkar eden şüphelinin/sanığın hukuki durumuyla aynı olmayacağı da TCK md. 221 dahilinde, sabittir.

 

-Peki BYLOCK içeriklerinde neler var? BYLOCK içeriklerinde, kişisellikten uzak bir şekilde, örgütlü olarak hükümete yönelik bir kısım planlar var, FETÖ liderini öven, onun talimatlarının yayıldığı mesajlar var, hükümet aleyhine girişilen mücadelenin izleri var. BYLOCK yazışmalarında, burada belirtemediğimiz ancak kararlar kesinleşince belirtebileceğimiz yazışmalar mevcut.

 

-BYLOCK'ta suç unsuru içeren içerik paylaşmayan kişilerin hukuki durumları ise tartışma konusu. Öncelikle, bir terör örgütünün liderini övmenin, terör örgütünü yüceltmenin, örgütün faaliyetlerinin yayılmasını veya bu faaliyetlere katılmayı artırmanın suç olduğunu bilmeden, BYLOCK yazışmalarındaki içeriklerin hukuki olup olmadıklarını tespit etmemiz mümkün değildir. Bu suçları bilmeyen veya görmezden gelerek hukuki tahlil yapmaya çalışan kişilerin, BYLOCK'ta yer alan içeriklerin suç olup, olmadığını tahlil etmesi, hukuki anlamda sakat bir tahlil olacaktır. Bu itibarla, terr örgütü liderini övmeyen, terör örgütünün faaliyetlerini paylaşmayan, bu faaliyetlere katılımın artması saiki ile oluşturulmayan veya terör örgütünü yüceltmeyen paylaşımlar suç oluşturmayacaktır. Suç unsuru içerik paylaşmayan kişilerin, BYLOCK'u nasıl ve ne şekilde, kim aracılığıyla yüklediğini açıkça söylemeleri halinde TCK md. 221 dahilinde işlem görmeleri gerekecektir.

 

-Esas anlaşılması gereken husus şudur ki; kapalı devre bir yazışma programı olan BYLOCK'un, hiçbir yazışmayı kaydetmemesi, tüm gönderileri belli süre sonra silerek, ana makinada bunun için yer ayırmaması gerekirken, FETÖ neden yazışmaları silmemiş ve klonlamıştır? Benzer programlar hiçbir şekilde kayıt tutmaz iken ve hatta kayıt tutmamayı taahhüt eder iken, cemaat neden BYLOCK kayıtlarını tutmuştur? FETÖ, nasıl yıllırca Devlet kayıtlarını klonlayarak "Paralel" bir yapı oluşturmuş ve tüm bilgileri arşivlemiş ise, kendi üyelerinin de konuşmalarını arşivleyerek, örgüt için iç denetim yapmayı hedeflediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak tam bu noktada bir soru akla gelmektedir: FETÖ, ana makinalara ulaşımı her an mümkün iken, neden BYLOCK serverlerini yani arşivlerini silmemiştir? Bu sorunun cevabı, yargılamalar aşamasında ortaya çıkmıştır ki FETÖ, bu kayıtlara ulaşılamayacağını düşünerek, belli olmayan ve çok az kişi tarafından bilinen bir yerde arşivlemiştir. Bu arşiv Devlet görevlileri tarafından ele geçirilmiştir.

 

-Whatsapp gibi programlardan mesajlaşmak mümkün iken, hatta BYLOCK'tan çok daha kullanışlı ve direk indirilebilen, Devlet tarafından da kaydına ulaşılmayan Whatsapp durur iken, neden başka bir programa ihtiyaç duyulmuştur? Yine soruşturmalardan elde edilen bilgiler bizi, terör örgütü içerisindeki yazışmalara ve görüşmelere üst yöneticilerin ulaşabilmesini sağlamak ve örgüt içerisinde "bize özel" mesajını verebilmek amacıyla BYLOCK'un tercih edildiği sonucuna ulaştırmaktadır. Örgüt, yani FETÖ, örgüt üyelerine BYLOCK yükleme yükümlülüğünü getirmek ile, üyelerin kendi iç dünyalarında "biz özeliz" düşüncesinin oluşmasını sağlamayı planladığı ancak arka planda bu yazışmaları da arşivleyerek, zamanı geldiğinde irdelemeyi düşündüğü fikri ağır basmaktadır.

 

-BYLOCK kullandığı tespit edilen kişi, ne yapmalıdır? BYLOCK ile ilgili bugüne kadar yapılan tüm teknik ve hukuki işlemler neticesinde söyleyebiliriz ki; BYLOCK kullanan ve bu kullanması tespit edilen kişilerin yapabilecekleri tek şey, doğruları anlatmaktır. FETÖ sisteminde bulunmayan bir kişinin bu programı tesadüfen internetten indirmesi ve kullanması, imkansızdır. Bu nedenle, bu hususları gizlemek, saklamak, birilerini korumaya çalışmak, kişilerin kendi hukuki durumlarının kötüye gitmesinden başka bir sonuç doğurmayacaktır. Darbeye teşebbüs eden bir örgütün üyelerini veya yapılanmasını korumaya çalışmak amacıyla, savunmanın inkara yönelik kurulması, savunmadan beklenen yarardan vazgeçilmesi anlamına gelmektedir. Yargıtay, BYLOCK (sadece indirmeyi değil) kullanmayı FETÖ üyeliği açısından bir delil olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren kararlar inşa etmiştir. Bu vakıa karşısında teknik raporları inkara yönelik savunma geliştirmek, aleyhe bir savunma geliştirmekle eşdeğerdir.