HUKUK, ÖZGÜRLÜKTÜR!

Özgürlük ancak hukukla vücut bulabilir....

ADALET, HUKUKLADIR!!!

Adalet ancak hukukla tecelli eder...

HUKUK, EVRENSELDİR!!!

Her şey, hukukla var olabilir...

Hizmetlerimiz

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek, müşteri yelpazesini yetkinlik ve güvenilirlik ilkeleriyle genişletebilmek üzere ihtiyaçları en kaliteli şekilde karşılayacağı yöntemleri gözden geçirerek sürekli iyileştiriyoruz.

BOŞANMA AVUKATLIĞI

BOŞANMA AVUKATLIĞI

Boşanma davaları, kendine has, karekteristik özellikleri olan davalardır.Evlilik gibi önemli bir birlikteliğin son bulmasına neden olan boşanma davaları, en çok görülen davaların ilk sıralarında gelmektedir.Özelde Adana genelde ise Türkiye'de boşama avukatı g..

CEZA AVUKATLIĞI

CEZA AVUKATLIĞI

Ceza Davaları, özgürlüğü doğrudan doğruya etkileyen ve bu açıdan diğer davalara göre daha büyük önem arz eden davalar olarak görülmektedir.Yüksekkaya Law Office, kurulduğu günden bu yana Kamu Hukuku alanında uzmanlaşmaya yönelmi..

HUKUKİ İSTİHBARAT

HUKUKİ İSTİHBARAT

Hukuki istihbarat; ulusal ve uluslarası hukuk kuralları çerçevesini aşmadan, istenilen bilgiye ulaşma yöntemine verilen addır.Uygulama bakımından bir çok alana hükmeden "hukuki istihbarat" hizmeti, Türkiye'de belki de ilk kez Yüksekkaya Law Offi..

İCRA AVUKATLIĞI

İCRA AVUKATLIĞI

İcra takip işleri ve icra davaları, her alandaki davalarla birebir ilişkilidir.Bir alacağın tahsili için icra takibi açılması, yapılan icra takibine itiraz, haciz gibi işlemleri kapsayan icra takibi, icra davaları ile iç içe yürüyen bir süreçtir.&Oum..

BİLİŞİM AVUKATLIĞI

BİLİŞİM AVUKATLIĞI

Bilişim suçları, son zamanlarda artan ve ivmesi giderek yükselen suçların başında gelmektedir.Yüksekkaya Law Office, başta Adana olmak üzere Türkiye'in her yerinde, bilişim avukatı olarak hizmet vermektedir.- Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme- Bilişim..

Sıkça Sorulan Sorular

Adana ilinde ceza avukatı için tek bir ücret söylemek mümkün değildir. Çünkü her davanın kendine özgü karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Dosyada yer alan sanık için suçlama, dava hangi mahkemede (asliye ceza, ağır ceza vs) görülecek, sanık tutuklu mu değil mi gibi nedenlere göre ücret değişmektedir.
Boşanma davalarının ilk adını, boşanma dilekçesi ile başlar. Bu dilekçede, bir kısım şartların mevcut olması (davacının ismi, soy ismi, kimlik numarası, adresi, davalının ismi, soy ismi, adresi vs.) yanında ayrıca boşanma nedenleri de doğru ve açık bir şekilde belirtilmelidir. Yazılan dilekçenin iki nüsha halinde olması ve varsa eklerinin de sıra ile dilekçeye eklenerek, mahkemeye başvurulması gerekmektedir. Boşanma davasının açılması ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için http://yuksekkayalawoffice.com/bosanma/blog/bosanma-davasi-nasil-acilir/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
Evlilik sürecinde (nişan, nikah, düğün vs.) gelin ve damada, kim tarafından takılırsa takılsın, takılan tüm ziynetler, değerli eşya ve paralar, kadınındır. Erkek, düğünden sonra bunları almış ve kullanmış ise, bunu kadına geri ödemek veya aynen iade etmek zorundadır
HAGB yani Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesinde düzenlenmiştir. Hakkınızda HAGB kararı verilmiş ise; 5 yıl içerisinde aynı türden (kasıtlı-taksiri) bir suç işlememeniz şartıyla, hakkınızda verilen ceza infaz edilmeyecek, 5 yıl sonra da ceza davası hiç açılmamış sayılacaktır. Bu 5 yıllık süreçte, hakkınızda HAGB kararı olduğu adli sicilinizde yer almayacaktır. 5 yıl içerisinde aynı türden bir suç işlerseniz, mahkemece geri bırakılan hüküm açıklanacak ve bu karara karşı eğer var ise istinaf ve temyiz yoluna başvuru yapabileceksiniz.
Bir yerel mahkeme kararına karşı gidilen olağan kanun yoludur. İstinaf Mahkemeleri'nin kuruluşu ile birlikte artık Yargıtay'dan önce istinaf yolunun tüketilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bazı mahkeme kararları hem istinafa hem de temyize kapalı iken, bazı kararlara karşı da sadece istinaf yoluna gidilebilmekte, temyize gidilememektedir. Ancak kural, mahkeme kararına karşı önce istinafa sonra temyize (Yargıtay) gidilebilmesidir.
Nafaka, evli çiftlerden birinin diğerine, mahkeme kararı üzerine ödediği paradır. Para dışında hiçbir şey nafaka olarak verilemez. Yasal anlamda bir nafakaya sahip olabilmek için dava açılması şarttır. Nafaka çeşitleri, nafakanın nasıl belirlendiği gibi hususlar hakkında bilgi almak için https://www.bosanma.xyz/proje/nafaka-nedir adresini ziyaret edebilirsiniz.

Haberler & Duyurular

ADAM ÖLDÜRME SUÇU

ADAM ÖLDÜRME SUÇU

02/09/2018

Tarihle yaşıt bir suç olan ve dünya var oldukça da maalesef var olmaya devam edeceğini bildiğimiz bir..

DOLANDIRICILIK

DOLANDIRICILIK

02/09/2018

Dolandırıcılık suçu, bireyler açısından büyük bir tehlike arz etmekle birlikte, failleri a&ccedi..

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU

06/09/2018

Bir döneme damgasını vuran ve hemen hemen her gün ülkenin dört bir yanında şafak operasyonlarının ya..

İŞLENEMEZ SUÇ

İŞLENEMEZ SUÇ

02/09/2018

İşlenemez suç nedir?İşlenemez suç kavramı hakkında uygulamada hangi aşamadayız?İşlenemez suçun unsu..

ORGANİZE SUÇLULUK KAVRAMI

ORGANİZE SUÇLULUK KAVRAMI

02/09/2018

Mafya, çete, suç örgütü, organize suç ve organize suçluluk kavramları üz..

TEFECİLİK SUÇU

TEFECİLİK SUÇU

29/04/2019

TEFECİLİK SUÇUTefecilik, diğer adıyla faizcilik; Türk Ceza Kanunu'muzda "suç" olarak d&..

CİNSEL SUÇLARDA BERAAT NEDELERİ

CİNSEL SUÇLARDA BERAAT NEDELERİ

09/09/2018

Cinsel suçlar, her toplumda görülen  ve doğası gereği en çok tepki alan suçlardandır..

İLERİ ENGİZİSYONCULUK

İLERİ ENGİZİSYONCULUK

02/09/2018

2012 yılında yazılan bu makale, Türkiye'nin bir dönemini karanlıklara boğan zihniyetin deşifresidir.Ö..

MAĞDUR -ŞİKAYETÇİ-KATILAN

MAĞDUR -ŞİKAYETÇİ-KATILAN

02/09/2018

"Suç" kavramına bağlı mağdur, şikayetçi ve katılan kavramları üzerine bir çalışma.Ma..

SUÇ YOLU

SUÇ YOLU

02/09/2018

Her fail, suç işlerken bir yol izler.Fakat bu yol, hukukun yasakladığı bir yoldur ve bu yolun pusulası failin eli..

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇLARINDA BERAAT NEDENLERİ

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇLARINDA BERAAT NEDENLERİ

09/10/2018

Uyuşturucu ticareti ile ilgili yapılan ihtamlarda, bir çok beraat kararı verilmektedir. Başlıca beraat neden..

SUÇUN DEREBEYLERİ

SUÇUN DEREBEYLERİ

02/09/2018

- Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgütlerin, Organize Suç İçerisindeki Yeri Nedir?- Su&cced..

ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR

ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR

04/09/2018

Çok tartışılan ama hala yürürlükte olduğu için geçerliliği devam eden 5816 Sayılı Ka..

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER

06/01/2020

Boşanma davalarının ne kadar sürdüğü konusunda, insanların kafasında bazı karışıklıklar vardır. Bu k..

ISLAH DİLEKÇESİ İLE YENİ DELİL SUNMA

ISLAH DİLEKÇESİ İLE YENİ DELİL SUNMA

04/01/2020

T.C.YARGITAY2. HUKUK DAİRESİE. 2014/21030K. 2015/6532T. 03.04.2015* BOŞANMA DAVASINDA ISLAH YOLUYLA YENİ VAKIALAR İLERİ ..

ESAS HAKKINDA MÜTALAA NEDİR?

ESAS HAKKINDA MÜTALAA NEDİR?

08/02/2020

Ağır Ceza Mahkemelerinde Cumhuriyet Savcısı “iddia makamı” sıfatıyla yargılamada yer alır. Bu süre&cced..

BİR TUTUKLAMA NEDENİ: KAÇMA ŞÜPHESİ

BİR TUTUKLAMA NEDENİ: KAÇMA ŞÜPHESİ

26/02/2020

Ceza Muhakemesi Kanunu md. 100/2-a bendinde; "şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaça..

HUKUKA AYKIRI DİNLEME

HUKUKA AYKIRI DİNLEME

14/02/2020

Hukuki sistem içerisinde, hangi hallerde dinleme kararı alınabileceği açıkça belirtilmiştir. Ancak,..

İHALE SONRASI VERİLEN ÜRÜNÜN İNCELENME ZORUNLULUĞU

İHALE SONRASI VERİLEN ÜRÜNÜN İNCELENME ZORUNLULUĞU

14/02/2020

İhaleyi kazanan firmanın, ihale sonrası teslim ettiği ürünün incelenmesi, ihale şartnamesinde belirtilen ..

UNUTULMA HAKKI

UNUTULMA HAKKI

15/08/2019

Unutulma hakkı; ülkemiz açısından yeni denilebilecek ve bu nedenle de pek bilinmeyen bir hakka tekabül ..

KARŞILIKSIZ ÇEK ÇEZALARINA ERTELEME

KARŞILIKSIZ ÇEK ÇEZALARINA ERTELEME

28/03/2020

25.03.2020 tarihinde kabul edilen ve 26.03.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe gire..E-bülten Aboneliği

Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.