Ceza avukatı; daha çok ceza davalarına bakan, ceza davalarının kendine özgü muhakeme ve ispat kuralları alanında profesyonelleşmiş, kendisine bu alanı özel olarak seçen avukat anlamına gelir.


Adana ceza avukatı yoğunluğu bakımından hayli şanslı bir şehirdir. Suç oranının yüksek olması, nüfusun yoğunluğu ve doğu ile batı arasında transit yol güzergahlarına sahip olması, ceza davaları bakımından Adana'yı ön plana çıkarmaktadır.


 Ceza avukatları Adana ilinde maalesef bir dernek yahut da birlik etrafında toplanamamışlardır ve  kanaatimizce bu büyük bir eksikliktir. Gelişen ve büyüyen Adana'nın bu tip profesyonel birliklere gerek hukukta gerekse diğer disiplinlerde ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Ayrıca yetişen nesil için de faydalı olabilecek bu tip kurumsallaşma girişimleri, Adana'yı daha ileri taşıyabilecek hale gelecektir.


Adana'daki ceza avukatları başta olmak üzere, ceza hukukunun ve uygulamasının Adana'da tam olarak uygulanması için mücadele eden tüm hukukçulara, Yüksekkaya Law Office olarak teşekkürü bir borç biliriz....
E-bülten Aboneliği

Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.