BAŞKASININ KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA VE EVRAKTA SAHTECİLİK

BAŞKASININ KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA VE EVRAKTA SAHTECİLİK

25-12-2020

8. Ceza Dairesi         2018/4763 E.  ,  2020/16319 K.


Gereği görüşülüp düşünüldü:


5237 sayılı TCK'nın 212. maddesine göre sahte resmi belgenin başka bir suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde hem resmi belgede sahtecilik hem de işlenen suçtan ayrı ayrı cezaya hükmolunacağının belirtilmesi karşısında , müşteki ...'in kimlik bilgilerininin bulunduğu nüfus cüzdanının sahte veya gerçek olmasının başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma suçunun oluşumuna etki etmeyeceği anlaşılmakla ,tebliğnamedeki 2 no.lu bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.


Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine ancak ;


Sanık hakkında , uyuşturucu ticareti suçundan yakalanarak işlem yapıldığında ağabeyi olan müşteki ...'in kimlik bilgilerinin bulunduğu emanette kayıtlı nüfus cüzdanını görevli polis memurlarına ibraz ederek müştekinin kimlik bilgileri ile ifade verdiği, ancak söz konusu nüfus cüzdanında değişiklik yapmadığı, müştekinin daha önceden kaybettiği nüfus cüzdanını, kardeşinin de kendisine benzemesi nedeniyle fotoğrafını değiştirmeden kullandığından bahisle dava açılması, mahkemece de olayın bu şekilde kabul edilmesi ve müşteki ...’in kimlik bilgilerinin bulunduğu nüfus cüzdanının sahte olduğu yönünde bir iddia ve tespit bulunmaması karşında ;


Müşteki ...’e ait olan ve adli emanetin 2013/6182 sırasına kayıtlı olup dava konusu yapılmayan nüfus cüzdanının sahibine iadesine karar verilmesi gerekirken zor alımına karar verilmesi ,


Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nın 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün 9.bendinde yer alan kısmının hükümden çıkarılarak yerine " Adli emanetin 2013/6182 sırasına kayıtlı ... adına düzenlenmiş nüfus cüzdanının sahibine iadesine" ibaresinin eklenmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 30.09.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-bülten Aboneliği

Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.