BİR TUTUKLAMA NEDENİ: KAÇMA ŞÜPHESİ

BİR TUTUKLAMA NEDENİ: KAÇMA ŞÜPHESİ

26-02-2020

MAKALEMİZ İLE İLGİLİ VİDEOCeza Muhakemesi Kanunu md. 100/2-a bendinde; "şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesi uyandıran somut olgular" tutuklama nedeni olarak gösterilmiştir. Mahkemeler ..

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER

06-01-2020

Boşanma davalarının ne kadar sürdüğü konusunda, insanların kafasında bazı karışıklıklar vardır. Bu konuda kafadaki karışıklıkları gidermemiz gerekmektedir. Öncelikle, anlaşmalı boşanma davalarının tek celsede bittiğini, karar..

CEZA YARGILAMASINDA HAKSIZ TAHRİK

CEZA YARGILAMASINDA HAKSIZ TAHRİK

26-04-2021

HUKUKİ DÜZENLEME:5237 S.K. md. 29:Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapi..

ESAS HAKKINDA MÜTALAA NEDİR?

ESAS HAKKINDA MÜTALAA NEDİR?

08-02-2020

Ağır Ceza Mahkemelerinde Cumhuriyet Savcısı “iddia makamı” sıfatıyla yargılamada yer alır. Bu süreçte, toplanan delilleri inceler, tanıklara soru sorabilir ve yeni delil sunabilir. Yargılamada artık araştırılacak bir husus kal..

HUKUKA AYKIRI DİNLEME

HUKUKA AYKIRI DİNLEME

14-02-2020

Hukuki sistem içerisinde, hangi hallerde dinleme kararı alınabileceği açıkça belirtilmiştir. Ancak, soruşturma aşamasında bu sınırlara pek riayet edildiği söylenemez. Bir çok davada, hukuka aykırı dinleme nedeniyle in..

İHALE SONRASI VERİLEN ÜRÜNÜN İNCELENME ZORUNLULUĞU

İHALE SONRASI VERİLEN ÜRÜNÜN İNCELENME ZORUNLULUĞU

14-02-2020

İhaleyi kazanan firmanın, ihale sonrası teslim ettiği ürünün incelenmesi, ihale şartnamesinde belirtilen ürünün özelliklerini taşıyıp taşımadığı incelenmelidir.  Zira firma, şartnamede belirtilen ürün..

ISLAH DİLEKÇESİ İLE YENİ DELİL SUNMA

ISLAH DİLEKÇESİ İLE YENİ DELİL SUNMA

04-01-2020

T.C.YARGITAY2. HUKUK DAİRESİE. 2014/21030K. 2015/6532T. 03.04.2015* BOŞANMA DAVASINDA ISLAH YOLUYLA YENİ VAKIALAR İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ VEYA DAYANILAN VAKIALARIN DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİ (Davacının Yeni Vakılara İlişkin Delil Gösterebileceği..

KARŞILIKSIZ ÇEK ÇEZALARINA ERTELEME

KARŞILIKSIZ ÇEK ÇEZALARINA ERTELEME

28-03-2020

25.03.2020 tarihinde kabul edilen ve 26.03.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 Sayılı Kanunun 49. maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanunu'na eklenen geçici 5. madde ile aşağıdaki değişiklik..

PLAJDA MAYOLU RESİM-KAMU YARARI-ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL

PLAJDA MAYOLU RESİM-KAMU YARARI-ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL

27-08-2021

12. Ceza Dairesi  2011/7345 E.,  2012/8936 K.Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanıkların beraatlerine ilişkin hükümler katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüld..

TEFECİLİK SUÇU

TEFECİLİK SUÇU

29-04-2019

TEFECİLİK SUÇUTefecilik, diğer adıyla faizcilik; Türk Ceza Kanunu'muzda "suç" olarak düzenlenmiştir. Tefecilik suçu nedir, unsurları nelerdir, hangi şartlarda bu suç oluşur ve diğer tüm sorular..

TUTANAK MÜMZİ NEDİR?

TUTANAK MÜMZİ NEDİR?

09-09-2021

"Tutanak Mümzi" tabiri, bir çok davada karşılaşılan ancak hukukçular dışında pek de bilinmeyen, bilinse de kafa karıştıran bir tabirdir. Peki tutanak mümzi ne demektir?Mümzi, kelime anlamı itibarıyla "imza ..

UNUTULMA HAKKI

UNUTULMA HAKKI

15-08-2019

Unutulma hakkı; ülkemiz açısından yeni denilebilecek ve bu nedenle de pek bilinmeyen bir hakka tekabül eder. Kısacası unutulma hakkı; sanal ortamda kişi hakkındaki kayıtların kaldırılmasını talep etme hakkıdır. Öncesinde Avrupa ..

ADAM ÖLDÜRME SUÇU

ADAM ÖLDÜRME SUÇU

02-09-2018

Tarihle yaşıt bir suç olan ve dünya var oldukça da maalesef var olmaya devam edeceğini bildiğimiz bir suç... "Cinayet" olarak da bilinen "kasten adam öldürme suçu" nedir, kısaca nası..

BAŞKASININ KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA VE EVRAKTA SAHTECİLİK

BAŞKASININ KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA VE EVRAKTA SAHTECİLİK

25-12-2020

8. Ceza Dairesi         2018/4763 E.  ,  2020/16319 K.Gereği görüşülüp düşünüldü:5237 sayılı TCK'nın 212. maddesine göre sahte resmi belgenin başka bir suçun işlenm..

BOŞANMA SÜRECİNDE ORTAK KONUTA İZİNSİZ GİRME

BOŞANMA SÜRECİNDE ORTAK KONUTA İZİNSİZ GİRME

03-01-2021

2. Ceza Dairesi         2020/6648 E.  ,  2020/9443 K.Dosya incelenerek gereği düşünüldü;Sanığın müştekiye karşı Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 29.07.2010 tarih, 2010/452 Esas, 2010/394 K..

CEZA DAVASINDA TENSİP ZAPTI

CEZA DAVASINDA TENSİP ZAPTI

28-03-2021

Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturmasını tamamlayıp, iddianameyi yayınlamasının ardından, dosyayı yetkili ceza mahkemesine gönderir. Ceza mahkemesi, iddianameyi kabul eder ise (ki etmeyebilir de) duruşmaya hazırlık için bazı kararlar ve ..

CİNSEL SALDIRI-ŞARTLARI-MAĞDUR BEYANININ YETERLİ OLMASI

CİNSEL SALDIRI-ŞARTLARI-MAĞDUR BEYANININ YETERLİ OLMASI

31-07-2021

Yargıtay Ceza Genel Kurulu  2019/637 E.,  2021/139 K.Basit cinsel saldırı suçundan sanık ...’in TCK’nın 102/1, 62/1 ve 53. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna ilişkin Anka..

ELE GEÇİRİLEMEYEN UYUŞTURUCUDAN CEZA VERİLEMEZ!

ELE GEÇİRİLEMEYEN UYUŞTURUCUDAN CEZA VERİLEMEZ!

25-12-2020

10. Ceza Dairesi         2019/6115 E.  ,  2020/3734 K.Dosya incelendi.GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:Sanığın üzerinde ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili&nb..

GÖREVİN GEREĞİ İÇİN RÜŞVET VERİLEMEZ!!

GÖREVİN GEREĞİ İÇİN RÜŞVET VERİLEMEZ!!

24-12-2020

5. Ceza Dairesi         2016/2225 E.  ,  2020/12417 K.Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:Sanık ...'un Üsküdar ... ... ... ....

GÜNLÜK İHTİYAÇTAN FAZLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK!

GÜNLÜK İHTİYAÇTAN FAZLA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK!

18-12-2020

10. Ceza Dairesi         2019/5502 E.  ,  2020/3532 K.Dosya incelendi.GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:Olay tarihinde saat 22.00 sıralarında, durumundan şüphelenilmesi üzerine ..

GÜNLÜK İHTİYAÇTAN FAZLA UYUŞTURUCU TAŞIMAK, TİCARETE DELİLDİR!

GÜNLÜK İHTİYAÇTAN FAZLA UYUŞTURUCU TAŞIMAK, TİCARETE DELİLDİR!

25-12-2020

10. Ceza Dairesi         2019/5502 E.  ,  2020/3532 K.Dosya incelendi.GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:Olay tarihinde saat 22.00 sıralarında, durumundan şüphelenilmesi üzerine ..

SON SÖZ HER ZAMAN SANIĞINDIR

SON SÖZ HER ZAMAN SANIĞINDIR

05-12-2020

Ceza Genel Kurulu         2020/230 E.  ,  2020/356 K."İçtihat Metni"Sanıklar ... ve ...’ın zimmet suçundan TCK’nın 247/1, 247/2, 43/1, 62, 53 ve 63. maddeleri gereğince 9 yıl 4 ay 15 g..

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇLARINDAN CEZA VERME ŞARTLARI

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇLARINDAN CEZA VERME ŞARTLARI

03-04-2021

5. Ceza Dairesi         2018/5210 E.  ,  2021/103 K.Belirli bir amacı gerçekleştirmeye yönelmiş ve bu amaca uygun belirli bir büyüklüğe ulaşmış örgütlerin idaresini kolaylaştıran ve b..

TÖRE SAİKİ İLE ADAM ÖLDÜRME SUÇUNUN ŞARTLARI

TÖRE SAİKİ İLE ADAM ÖLDÜRME SUÇUNUN ŞARTLARI

18-06-2021

T.C.YARGITAY1. CEZA DAİRESİE. 2018/5681K. 2019/1761T. 20.03.2019Sanık D... hakkında nitelikli kasten öldürme ve 6136 sayılı Yasaya aykırı davranma suçlarından kurulan Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesine ait 26.09.2016 tarih ve ... sayılı ..

DOLANDIRICILIK

DOLANDIRICILIK

02-09-2018

Dolandırıcılık suçu, bireyler açısından büyük bir tehlike arz etmekle birlikte, failleri açısından da vazgeçilmez bir geçim kaynağı haline gelmiştir.Bireylerin ve kurumların, dolandırıcılık girişimlerine k..

DAKSİLLEYEREK SİLMEK-EVRAKTA SAHTECİLİK

DAKSİLLEYEREK SİLMEK-EVRAKTA SAHTECİLİK

30-06-2021

11. Ceza Dairesi         2021/83 E.  ,  2021/5186 K.1-... Müdürü olarak görev yapan sanığın, ... ve ... isimli öğrencinin velisi olan ...’a ait dilekçeleri, okulun gelen evrak kayıt ..

İŞLENEMEZ SUÇ

İŞLENEMEZ SUÇ

02-09-2018

İşlenemez suç nedir?İşlenemez suç kavramı hakkında uygulamada hangi aşamadayız?İşlenemez suçun unsurları nelerdir ve hangi fiiller işlenemez suç olarak tanımlanabilir?Ulusal hukukumuzda, rafa kaldırılmış bir kavram olarak ..

MAĞDUR -ŞİKAYETÇİ-KATILAN

MAĞDUR -ŞİKAYETÇİ-KATILAN

02-09-2018

"Suç" kavramına bağlı mağdur, şikayetçi ve katılan kavramları üzerine bir çalışma.Mağdur, şikayetçi ve katılan kavramları, hukuken ne anlama gelmektedir, nasıl anlaşılması gerekir, her şikayetçi aynı ..

ORGANİZE SUÇLULUK KAVRAMI

ORGANİZE SUÇLULUK KAVRAMI

02-09-2018

Mafya, çete, suç örgütü, organize suç ve organize suçluluk kavramları üzerine bir inceleme.Mafya, organize suçluluğun ta kendisi midir yoksa büyük oyunun sadece bir parçası mı?&C..

İLERİ ENGİZİSYONCULUK

İLERİ ENGİZİSYONCULUK

02-09-2018

2012 yılında yazılan bu makale, Türkiye'nin bir dönemini karanlıklara boğan zihniyetin deşifresidir.Özel yetkili savcılık ve mahkeme olarak kendini adlandıran zihniyetin, esasında hukuku hiçe sayan engizisyon soruşturmasının..

SUÇ YOLU

SUÇ YOLU

02-09-2018

Her fail, suç işlerken bir yol izler.Fakat bu yol, hukukun yasakladığı bir yoldur ve bu yolun pusulası failin elindedir."Suç Yolu" (iter criminis) bilinmeden "suç" üzerine düşünmek, boş bir &cce..

SUÇUN DEREBEYLERİ

SUÇUN DEREBEYLERİ

02-09-2018

- Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgütlerin, Organize Suç İçerisindeki Yeri Nedir?- Suç Örgütü Lideri  Ve Suç Örgütü Yöneticisi Ne Demektir?- Neden Suç &Ou..

ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR

ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR

04-09-2018

Çok tartışılan ama hala yürürlükte olduğu için geçerliliği devam eden 5816 Sayılı Kanun yani Atatürk'e karşı işlenen suçları düzenleyen kanun. Bu kanun sadece Atatürk'ü mü yo..

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU

06-09-2018

Bir döneme damgasını vuran ve hemen hemen her gün ülkenin dört bir yanında şafak operasyonlarının yapılmasına temel oluşturan bir suç: SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU.Peki gerçekte bu su..

CİNSEL SUÇLARDA BERAAT NEDELERİ

CİNSEL SUÇLARDA BERAAT NEDELERİ

09-09-2018

Cinsel suçlar, her toplumda görülen  ve doğası gereği en çok tepki alan suçlardandır. Ancak aynı zamanda, kötü niyetli kişiler tarafından da en çok kullanılan iftiraların da başında gelmektedir. Ci..

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇLARINDA BERAAT NEDENLERİ

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇLARINDA BERAAT NEDENLERİ

09-10-2018

Uyuşturucu ticareti ile ilgili yapılan ihtamlarda, bir çok beraat kararı verilmektedir. Başlıca beraat nedenlerini başka bir ifade ile uyuşturucu ticareti suçuna vücut vermemesine rağmen dava açılan ve haklarında beraat..

ARA YAKALAMA NEDİR?

ARA YAKALAMA NEDİR?

19-02-2021

Ara yakalama; projeli dosyalarda, son operasyon yapılana kadar, ara ara iddia ve ihbarları ispat etmek amacıyla yapılan rutin adli kolluk işlemleridir. Örneğin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarında, ö..E-bülten Aboneliği

Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.