BOŞANMA SÜRECİNDE ORTAK KONUTA İZİNSİZ GİRME

BOŞANMA SÜRECİNDE ORTAK KONUTA İZİNSİZ GİRME

03-01-2021

2. Ceza Dairesi         2020/6648 E.  ,  2020/9443 K.


Dosya incelenerek gereği düşünüldü;


Sanığın müştekiye karşı Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 29.07.2010 tarih, 2010/452 Esas, 2010/394 Karar sayılı dosyası ile 28.07.2010 tarihinde anlaşmalı boşanma davası açtığı ve 29.11.2010 tarihinde kesinleştiği, suç tarihi itibariyle boşanma davası kesinleşmediği için sanık ve müştekinin halen evli oldukları ve taraflar hakkında TMK'nın 170. ve 171. maddeleri gereğince boşanma davasında mahkemece ayrılık kararı verilmediği gibi TMK 197. maddesi uyarınca birlikte yaşamaya ara vermeye dair herhangi bir kararın da bulunmadığı ve bu sebeple sanık ile müştekinin yasal neden olmadan ayrı yaşadıklarından sanığın boşanma davası devam ederken müşterek konuta müştekinin rızası dışında girmesi eyleminde konut dokunulmazlığını bozma suçunun yasal unsurları itibariyle oluşmayacağının anlaşılması karşısında; atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından sanığın beraatine kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,


Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 28/09/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.E-bülten Aboneliği

Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.