CİNSEL SUÇLARDA BERAAT NEDELERİ

CİNSEL SUÇLARDA BERAAT NEDELERİ

09-09-2018

Cinsel suçlar, her toplumda görülen  ve doğası gereği en çok tepki alan suçlardandır. Ancak aynı zamanda, kötü niyetli kişiler tarafından da en çok kullanılan iftiraların da başında gelmektedir.

Cinsel suçlara ilişkin verilen cezaların yüksek oluşu, tutuklama tedbirinin yoğun uygulanması, bu suçu işleyen kişilerin toplumsal anlamda büyük bir dışlanmaya maruz kalması gibi nedenlerden dolayı, kötüye kullanılan bir itham aracı olarak da kullanılabilmektedir. Ayrıca, içerisinde cinsel unsur olan ve suç sayılan her fiil de cinsel suç olarak değerlendirilemezdir.

Aşağıda cinsel suçlar açısından bir kısım beraat nedenlerini kısaca açıklamayı uygun görüyoruz:

1- DELİL YETERSİZLİĞİ:

Bir suçun oluşabilmesi için, o suçun her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle ispatlanması gerekmektedir. Her suç için geçerli olan bu kural, cinsel suçlar açısından da geçerlidir. Eğer bir cinsel suç iddiası var ise, bunun açıkça ispat edilmesi gerekmektedir. Aksi halde, sanık hakkında beraat hükmü verilmesi zorunludur.

2- SUÇUN UNSURLARINDA EKSİKLİK:

He suçun maddi ögesi, manevi ögesi ve hukuka aykırılık unsuru bulunmaktadır. Cinsel suçlar açısından da durum aynıdır. Eğer cinsel suçlar açısından suçun maddi ögesi, manevi ögesi veya hukuku aykırılık unsurlarından en az bir tanesi dahi eksik olursa, sanığa ceza verilemeyecektir.

3- HUSUMET

Suçun mağduru olarak kendini gösteren taraf ile sanık arasında, eskiye dayalı veya yeni oluşmuş bir husumet var ise ve bu husumetin bir yansıması olarak cinsel suç iddiası ortaya atılmış ise, bu durumda da sanığa ceza verilemeyecek, sözde mağdurun beyanları dikkate alınamayacaktır.

4- ÇELİŞKİLİ BEYAN

Mağdur, olay öncesini, olay anını ve olay sonrasını anlatırken, esaslı çelişkilere düşüyorsa, bir kısım bilgileri verir iken açık ve net beyanlarda bulunamıyorsa, yargılama makamına yanıltıcı beyanlar aktarıyorsa, bu durumda da sanığın beraat etmesi muhtemeldir. Çünkü cinsel suçlar, kapalı kapılar arkasında, toplumdan uzak ve kimsenin haberi olmadan işlenebilen suçlardandır. Bu nedenle, mağdurun beyanlarının net ve hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde olmalıdır. Aksi takdirde iddia edilen suçun oluşmadığı haklı olarak gündeme gelecektir.

Yukarıda belirtilen beraat nedenleri sadece bir kısım beraat nedenleridir. Cinsel suçlar açısından her bir olay kendi içerisinde farklılık arz ettiğinden, yargılamaya konu olay içerisinde daha farklı beraat nedenleri de olabilir. Eğer cinsel suçlarla ilgili bir yargılama sırasında beraat nedenlerinden bir tanesi dahi yoksa veya beraat nedenleri ilgili olaya tam oturmuyorsa, sanığın ceza alması kesindir diyebiliriz.

Her yargılamada, isnat edilen suç açısından beraat nedenlerinin olup olmadığı tartışılır. Bu yapılan tartışmada (yargılamada), beraat nedenlerinin hukuki düzenlemeler ve içtihatlar temel alınarak, profesyonel bir şekilde dile getirilmeli, savunma hakkının kısıtlanmasına izin verilmeden, sanığın savunması net bir şekilde ortaya konulmalıdır.E-bülten Aboneliği

Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.