DAKSİLLEYEREK SİLMEK-EVRAKTA SAHTECİLİK

DAKSİLLEYEREK SİLMEK-EVRAKTA SAHTECİLİK

30-06-2021

11. Ceza Dairesi         2021/83 E.  ,  2021/5186 K.


1-... Müdürü olarak görev yapan sanığın, ... ve ... isimli öğrencinin velisi olan ...’a ait dilekçeleri, okulun gelen evrak kayıt defterinde tahrifat yapmak suretiyle geçmiş tarihli olarak kaydettiği ve bu şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçunu işlediğinin iddia ve kabul olunduğu olayda; suça konu gelen evrak kayıt defteri aslı üzerinde Heyetimizce yapılan gözlemde, 147. sayfanın 271. sırasında bulunan ...’e ait gerçek kaydın altına, yalnızca “...” isminin yazıldığı, önceki kaydın silinmediği ve başkaca herhangi bir tahrifat da yapılmadığından, sahteciliğe konu bir belge oluşturulmadığı, 126. sayfanın 131. sırasında bulunan kaydın ise ...’e ait olmasına karşın, üzerinin daksillenerek ...’nın isminin yazıldığı, ancak yapılan bu tahrifatın ilk bakışta kolaylıkla fark edildiği, mevcut haliyle
aldatma niteliğinin bulunmadığı ve gerçek kaydın kime ait olduğu da tespit edildiğinden; sanığın eyleminin TCK’nin 205. maddesinde düzenlenen “resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçuna vücut vereceği ve bu suçun da teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden, sanık hakkında zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması,


2-Adli emanetin 2015/300 sırasında kayıtlı “gelen evrak kayıt defterinin” dosyada delil olarak saklanması gerekirken, ilgili kuruma iadesine karar verilmesi,


Yasaya aykırı, sanık müdafilerinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nin 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 14/06/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
E-bülten Aboneliği

Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.