BOŞANMA DAVALARINDA CİNSEL KUSUR İDDİALARI <
BOŞANMA DAVALARINDA CİNSEL KUSUR İDDİALARI
0 Yorum
17894
17-04-2023

Evlilik, her açıdan/yönden doğru tanımlanması gereken, anlamı kelimenin kısalığını fersah fersah aşan bir kavram, bir kurumdur. Evliliğin bir yönüyle de cinsel arzuların tatminini sağlayan önemli bir yönü vardır. Bu nedenledir ki, evlilikte taraflar birbirlerine cinsel anlamda bir “sadakat” sözü vermektedirler. Cinsel anlamda sadakatsizlik yapılması da bilinen “zina” fiiline sebebiyet vermekte olup, en katı boşanma nedenlerinden biri olarak kanunumuzda (MK md. 161) düzenlenmiştir.

İşte, evliliğin aynı zamanda tarafların cinsel arzularını giderme özelliği olması nedeniyle, boşanma davalarında cinsel yönden bir çok neden öne sürülebilir ve hali hazırda sürülmektedir. Peki cinsel temelli (zina dışında) boşanma nedenleri ve bu nedenlerin değerlendirilmesi hukuki anlamda nasıl yapılmalıdır? İleri sürülüş biçimi ve içeriği hakkında kötü niyetli iddialar nasıl ayıklanmalıdır?

-Cinsel İlişki Kurulmasına Fiziksel ve/veya Psikolojik Engel

Cinsel ilişki kurulmasına fiziksel veya psikolojik bir engelin olduğu tarafların biri tarafından iddia edildiğinde, bu konuda sağlık kurulu raporu alınması gerekmektedir. Fiziksel ve/veya psikolojik engelin cinsel ilişkiye girilmesine engel oluşturup oluşturmadığı konusunda alınacak sağlık kurulu raporu, iddianın ispatı açısından önemli olduğu gibi, kamu düzeni açısından da evliliğin devamında toplum açısından bir fayda kalıp kalmadığı yönünden de değer taşımaktadır.

Örneğin Yargıtay’ın önüne gelen bir davada, kadının cinsel ilişki kurmaya yeterli gelişmiş bir vajenin bulunmadığı, tarafların cinsel ilişkide bulunulabilmesini sağlayacak vajinanın cerrahi işlemler ile yapılabileceği, bu durumda cinsel ilişkinin normal şekilde gerçekleşmiş hissi verilebileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş iken, kadına cerrahi müdahale ile yapılan vajen ile cinsel ilişki şekli, erkek için katlanılması çok zor bir olay haline gelebileceğinden boşanmaya karar verilmiştir.(Y 2 HD 09/14616 E., 10/16811 K.,Kararın Tamamını Okumak İçin Tıklayın)

-Cinsel İlişkiden Kaçınma

Boşanma davasında cinsel ilişkiden kaçınma gibi bir iddia ortaya konulduğunda, bunun tespiti gereklidir. Bu durumda cinsel ilişkiye engel bir durumun olup olmadığı yönünde yine fizyolojik ve psikolojik anlamda sağlık kurulu raporu alınması gerekmektedir. Çünkü, cinsel ilişkiden kaçma iddiasının fizyolojik veya psikolojik bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılmalıdır. Eğer bu yönde bir engel var ise, sonuca göre karar verilecektir.

Ancak cinsel ilişkiden kaçındığı ileri sürülen tarafın, cinsel ilişkiye girmesine engel fizyolojik ve/veya psikolojik bir neden bulunamamışsa, o zaman genel kurallara bağlı olarak bu hususun ispatı gerekmektedir. İddia eden taraf, karşı tarafın cinsel ilişkiden kaçındığını kabul edilebilir her türlü yasal delil ile ispatlayabilir. Örneğin, bu konuda yapılan bir tartışmaya tanık olan birinin tanıklığı, bu konuda alınan psikolojik destekte psikolog veya psikiyatrın raporu, bu konuda tarafların birbirlerine attıkları mesajlar ya da taraflardan birinin toplum içerisindeki konuşmalarının ispatı vs.

-Uzun Süre Cinsel İlişkiye Girilememesi:

Cinsel anlamda en sık karşılaşılan durumlardan biri de tarafların evlilik sonrasında uzun süre cinsel ilişkiye girememeleridir. Eğer bu konuda fizyolojik veya psikolojik bir engel var ise, zaten rapora göre karar verilecektir. Ancak cinsel ilişkiye girilmesinde bir engel tespiti yok ise ve bu husus sağlık kurulu raporu ile ispat edilmiş ise, o zaman “uzun süre cinsel ilişkiye girilmemesi” nedeniyle boşanmak isteyen tarafın davasının kabul edilmesi gerekmektedir. Zira Yargıtay, bu konudaki bir kararında “birlikte yaşanan uzun süre içinde cinsel ilişkinin başarılamamış olması karşısında eşlerde birbirine karşı haklı bir nefretin, en azından isteksizliğin doğacağı, ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan ve ondan sonra devam edip etmeyeceği şüpheli bulunan cinsel yakınlaşmayı beklemek” bu hususu boşanma sebebi yapan tarafı zorlamanın haksızlık olacağını belirtmiştir.(Y 2 HD. 2006/15367 E.-2007/3526 K., Kararın Tamamını Okumak İçin Tıklayın)

- Cinsel İlişkinin Gerçekleşip Gerçekleşmemesi Konusunda “Kızlık Zarı” Sorunsalı

Bazı durumlarda cinsel ilişkinin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda, kadının hymen’in ilişkiyle bozulup bozulmadığı konusunda rapor alma eğilimi söz konusudur. Kadının hymen’in bozulmuş olması, evlilik birliği içerisinde cinsel ilişkinin gerçekleştiğine bir delil oluşturmamalıdır. Zira kızlık zarı diye bilinen kadının hymen’in evlilik öncesi bozulmuş olma ihtimali bulunmaktadır. Ancak kızlık zarının bozulmamış olması, cinsel ilişkinin gerçeklemediği yönünde delil olarak kabul edilebilir.

-Kötü Niyetli Cinsel İlişki İddiaları

Taraflar bazı durumlarda, cinsel konuları ve özellikle cinsel ilişki meselelerini kötü niyetli olarak boşanma davalarında ileri sürmektedirler. Özellikle, kendi kusurunu örtmek için uzun süre cinsel ilişkiye girmeyerek kusuru karşı tarafta göstererek boşanmak isteyen tarafların bu klasik tavırlarına karşı şüpheli davranılması gerekmektedir. Karşı tarafı önce cinsel yakınlaşmaya soğutup, sonra da cinsel ilişkiye girmemekle suçlamak, normal denilemeyecek ve hatta sapkın denilebilecek fanteziler talep edip, reddedilince cinsel soğuma ileri sürmek, kötü niyetli girişimlerdir. Bu nedenle boşanma davalarında, eğer cinsel bir soğukluk ya da eksiklik dile getirilmiş ise, mutlaka yoğun bir şüpheyle yaklaşılmalı ve ince elenip sık dokunulmalıdır.

Site Etiketleri: Adana Ceza Avukatı Adana Boşanma Avukatı Adana Avukat Adana Ağır Ceza Avukatı Ceza Avukatı Adana Avukat Boşanma Avukatı Ağır Ceza Avukatı

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı Silinir Mi?

Aile Konut Şerhi

ANLAŞMALI BOŞANMA VE BOŞANMA PROTOKOLÜ

ATATÜRK ALEYHİNE SUÇLAR

BOŞANMA DAVALARINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

BOŞANMA DAVASI

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU

7406 SAYILI KANUN İLE TCK'DA VE BİR KISIM KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

CEZA DAVALARINDA TENSİP ZAPTI NEDİR?

TENSİPLE TAHLİYE NEDİR?

ESAS HAKKINDA MÜTALAA NEDİR?

İŞLENEMEZ SUÇ

MEŞRU SAVUNMA

ORGANİZE SUÇLULUK

SUÇUN DEREBEYLERİ

CEZA AVUKATININ YOL HARİTASI

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU

SUÇA YARDIM ETME

TCK MD 1 - CEZA KANUNUNUN AMACI

TCK MADDE 267 İFTİRA SUÇU

YAĞMA (GASP) SUÇU

UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇU

TEFECİLİK SUÇU ÜZERİNE

TUTUKLAMA NEDİR?

HİÇ KİMSE KONUŞMAYA ZORLANAMAZ!

CEZA KANUNLARINI BİLMEMEK MAZERET DEĞİLDİR

BOŞANMA DAVALARINDA CİNSEL KUSUR İDDİALARI

KISITLAMA KARARI VE AVUKATIN HAKLARI

CEZA YARGILAMASINDA SONRADAN DEĞİŞEN - ÇELİŞEN İFADE

YARGITAY KURAL OLARAK MADDİ VAKIA DENETİMİ YAPAMAZ

CİNSEL SUÇLARDA NASIL BİR AVUKATA İHTİYACIN VAR?

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇLARINDA HİYERARŞİ VE İSPAT SORUNU BİR KARAR İNCELEMESİ

TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

EVLİLİKTE ÇOCUĞU KORUMAK İÇİN TEHDİT - BOŞANMA

HUKUKUN YASAKLADIĞI PUSULA: SUÇ YOLU (ITER CRIMINIS)

KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARINDA TAHRİK

EŞİNE ŞEREFSİZ DEMEK BOŞANMA SEBEBİ Mİ?