Suça Yardım Etme <
SUÇA YARDIM ETME
0 Yorum
32167
25-08-2022

 

SUÇA YARDIM ETME

(TCK MD. 39)

 

1- KAVRAM

Suça yardım etme, suç işleme konusunda karar veren kişiye, işleyeceği suça ilişkin olarak maddi veya manevi anlamda, suçun işlenmesini kolaylaştırmak veya suçun işlenmesinden sonraki aşamada yardım etmeyi ifade eder.

Kanunda, “yardım etme” kavramının tanımı olarak bir şablon belirtilmemiş, bu boşluk doktrin ve yargı kararları ile doldurulmuştur. Yardım etme kavramının çok geniş bir alanı kapsaması nedeniyle, kanunda bu konuda bir tanım olmaması kanaatimizce doğru olmuştur.

Ancak kanun koyucu tarafından “hangi hallerde yardım eden sıfatıyla sorumlu olunacağı” konusunda bir açıklama yapılmıştır.

TCK md. 39/2: Aşağıdaki hallerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur:

a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek.

b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak.

c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak.

2- CEZA

TCK md. 39/1: Suçun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, onbeş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde cezanın yarısı indirilir. Ancak, bu durumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez.

Madde metninden anlaşılacağı üzere, yardım etme durumunda verilecek cezada belirtilen oranlarda indirim yapılacaktır.

3- AZMETTİRME VE SUÇA YARDIM ETME KAVRAMLARI:

Azmettirme kavramı ile suça yardım etme kavramı çoğu zaman karıştırılmaktadır.

Azmettirmede, suç işleme konusunda bir karar ALMAYAN failin, suç işlemesi yönünde karar aldırılması söz konusudur. Suça yardım etmede ise, suç işleme konusunda bir karar ALAN faile işleyeceği suç bakımından bir yardım sağlama söz konusudur.

Suça azmettirme durumunda, azmettiren taraf, suçun işlenmesi konusunda faile suçun öncesinde, suçun işlenmesi sırasında ve sonrasında yardımda bulunmaktadır ancak buradaki yardım “azmettirme” kavramı içerisinde “doğal” olarak yer almaktadır. Yardım etmede ise, failin suç işleme kararında sonra bir yardım söz konusu olmaktadır, faile suçun işlenmesi konusunda zorlama gibi bir durum yoktur.

Suça azmettiren, aynen fail gibi cezalandırılırken, yardım edene TCK md. 39/1'de belirtildiği şekilde cezasında indirim uygulanmaktadır.

4- GÖNÜLLÜ VAZGEÇME SUÇA YARDIM ETME KAVRAMLARI:

Gönüllü vazgeçme (TCK md. 41), failin ya da suça iştirak eden diğer kişilerin birinin veya bir kaçının (azmettiren, yardım eden, şerik, fail) suç işlemekten “hiçbir dış veya iç etkene bağlı olmadan, kendi kararları ile” suç işlemekten vazgeçmeleri anlamına gelmektedir.

Yardım eden sıfatı ile bir suça “iştirak” eden kişi, gönüllü olarak vazgeçer ise, suç tamamlansın veya tamamlanmasın, işlenen veya işlenmesi planlanan suçtan ceza almayacaktır. Hatta teşebbüsten dahi ceza alması mümkün değildir. ANCAK, yardım edenin gönüllü vazgeçme aşamasına kadar yaptığı fiiller suç oluşturuyorsa, o zaman bu suçlardan dolayı sorumluluğu doğacaktır. 

 

Site Etiketleri: Adana Ceza Avukatı Adana Boşanma Avukatı Adana Avukat Adana Ağır Ceza Avukatı Ceza Avukatı Adana Avukat Boşanma Avukatı Ağır Ceza Avukatı

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı Silinir Mi?

Aile Konut Şerhi

ANLAŞMALI BOŞANMA VE BOŞANMA PROTOKOLÜ

ATATÜRK ALEYHİNE SUÇLAR

BOŞANMA DAVALARINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

BOŞANMA DAVASI

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU

7406 SAYILI KANUN İLE TCK'DA VE BİR KISIM KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

CEZA DAVALARINDA TENSİP ZAPTI NEDİR?

TENSİPLE TAHLİYE NEDİR?

ESAS HAKKINDA MÜTALAA NEDİR?

İŞLENEMEZ SUÇ

MEŞRU SAVUNMA

ORGANİZE SUÇLULUK

SUÇUN DEREBEYLERİ

CEZA AVUKATININ YOL HARİTASI

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU

SUÇA YARDIM ETME

TCK MD 1 - CEZA KANUNUNUN AMACI

TCK MADDE 267 İFTİRA SUÇU

YAĞMA (GASP) SUÇU

UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇU

TEFECİLİK SUÇU ÜZERİNE

TUTUKLAMA NEDİR?

HİÇ KİMSE KONUŞMAYA ZORLANAMAZ!

CEZA KANUNLARINI BİLMEMEK MAZERET DEĞİLDİR

BOŞANMA DAVALARINDA CİNSEL KUSUR İDDİALARI

KISITLAMA KARARI VE AVUKATIN HAKLARI

CEZA YARGILAMASINDA SONRADAN DEĞİŞEN - ÇELİŞEN İFADE

YARGITAY KURAL OLARAK MADDİ VAKIA DENETİMİ YAPAMAZ

CİNSEL SUÇLARDA NASIL BİR AVUKATA İHTİYACIN VAR?

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇLARINDA HİYERARŞİ VE İSPAT SORUNU BİR KARAR İNCELEMESİ

TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

EVLİLİKTE ÇOCUĞU KORUMAK İÇİN TEHDİT - BOŞANMA

HUKUKUN YASAKLADIĞI PUSULA: SUÇ YOLU (ITER CRIMINIS)

KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARINDA TAHRİK

EŞİNE ŞEREFSİZ DEMEK BOŞANMA SEBEBİ Mİ?