TCK madde 121:

Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukukî bir neden olmaksızın kabul edilmemesi hâlinde, fail hakkında altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.
E-bülten Aboneliği

Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.