ELE GEÇİRİLEMEYEN UYUŞTURUCUDAN CEZA VERİLEMEZ!

ELE GEÇİRİLEMEYEN UYUŞTURUCUDAN CEZA VERİLEMEZ!

25-12-2020

10. Ceza Dairesi         2019/6115 E.  ,  2020/3734 K.


Dosya incelendi.


GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:


Sanığın üzerinde ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen mahkûmiyet hükmünün 20. Ceza Dairesinin 25.02.2016 tarihli, 2015/16192 esas ve 2016/1124 karar sayılı onama ilamı ile kesinleşmesi karşısında; dava tarihi öncesi uyuşturucu madde kullandığı teknik yöntemlerle saptanmayan sanığın daha önce kullandığını söylediği maddelerin ele geçmemesi nedeniyle, niteliklerinin belirlenmesi mümkün olmadığından; savunmasının aksine her türlü şüpheden uzak, yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,


Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 17.09.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.E-bülten Aboneliği

Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.