ESAS HAKKINDA MÜTALAA NEDİR?

ESAS HAKKINDA MÜTALAA NEDİR?

08-02-2020

Ağır Ceza Mahkemelerinde Cumhuriyet Savcısı “iddia makamı” sıfatıyla yargılamada yer alır. Bu süreçte, toplanan delilleri inceler, tanıklara soru sorabilir ve yeni delil sunabilir.


Yargılamada artık araştırılacak bir husus kalmayınca, Cumhuriyet Savcısı, yargılamanın/davanı esası hakkında mütalaasını/görüşünü bildirir. İşte bu görüş bildirmeye “esas hakkında mütalaa” adı verilir.


Mahkeme esas hakkında mütalaa ile bağlı değildir. Mahkeme; esas hakkında mütalaadan çok farklı bir karar da verebilir veya esas hakkındaki mütalaadaki bazı hususları değiştirerek de karar verebilir ya da esas hakkındaki mütalaanın aynısını kararına geçirebilir.


Esas hakkında mütalaa verildikten sonra, Mahkeme taraflara savunma ve iddiaları ile esas hakkında mütalaaya karşı beyanlarını sorar. Genellikle, sanık veya sanıkların ve müdafilerinin savunmaları, katılan var ise katılan veya katılanların beyanları alındıktan sonra, Mahkeme kararını açıklar.


Ancak bazı durumlarda, taraflar bazı hususların araştırılmasını isteyebilir. Buna yargılamanın genişletilmesi veya diğer adıyla tevsii tahkikat talebi denir. Eğer bu talepler Mahkemece yerinde görülürse, yargılama bu taleplere göre yargılamaya devam eder. Eğer Mahkemece ret edilirse, Mahkeme dosyayı karara bağlar.


Esas hakkında mütalaanın en önemli sonuçlarından biri de, Mahkemece verilen kararın istinafı ile ilgilidir. Esas hakkında mütalaaya aykırı bir karar Mahkemece karar verilirse, Cumhuriyet Savcısı verilen kararı istinaf edecektir. Örneğin; esas hakkında mütalaada “cezalandırma” yönünde talepte bulunulmuş olup, Mahkeme sanığın beraatına karar verirse, Cumhuriyet Savcısı tarafından karar istinafa taşınacak, sanığın cezalandırılması istenecektir.
E-bülten Aboneliği

Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.