KARŞILIKLI HAKSIZ TAHRİK-İNDİRİM ORANI

KARŞILIKLI HAKSIZ TAHRİK-İNDİRİM ORANI

06-12-2021

Bazı suçlarda, karşılıklı gerçekleştirilen eylemlerden hangisinin önce yapıldığı ve diğerinin haksız tahrikle hareket ettiği tam olarak tespit edilemez. Bu konuda bir şüphe oluştuğunda, suçun her iki tarafına da haksız tahrik (TCK md. 29) hükümleri uygulanır. Ancak, uygulamada çoğunlukla bu gibi durumlarda taraflara haksız tahrik uygulanırken haksız tahrik indirimi en asgari düzeyde (en az) uygulanmaktadır.

 

Fakat Yargıtay'ın bu konuda görüşü açıktır. Yargıtay, en asgari düzeyde indirim değil, daha yüksek ve makul bir indirim yapılmasını kararlaştırmıştır.

 

İlgili kararı aşağıda sunuyoruz.

 

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2021/10321 E.,  2021/14057 K.


TÜRK MİLLETİ ADINA


Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 21/04/2017 tarih ve 2017/611 (E), 2017/667 (K) sayılı kararının sanıklar müdafiileri tarafından 5271 sayılı CMK'nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.


Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü;


Sanıklar hakkında hükmedilen hapis cezasının beş yılın üzerinde olması nedeniyle bölge adliye mahkemesi kararının temyize tabi olduğu belirlenerek yapılan incelemede;


Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 21/04/2017 tarih ve 2017/611 (E), 2017/667 (K) sayılı “istinaf başvurularının esastan reddine” dair hükmünde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... müdafiinin; suç vasfına, sanık ... müdafiinin; suç vasfına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddine, ancak;


Oluşa ve tüm dosya içeriğine göre, aralarında önceye dayalı husumet bulunan taraflar arasında, ilk kimin vurduğu tespit edilemeyen şekilde eş zamanlı başlayan karşılıklı bıçaklamanın yaşandığı olayda, haksız tahrik hükümleri uygulanırken, hangi tarafın başlattığı kesin olarak tespit edilemeyen eş zamanlı ve karşılıklı bıçaklama nedeniyle 5237 sayılı TCK'nin 29. maddesinin uygulanması sırasında, TCK'nin 3. maddesinde belirtilen cezada orantılılık ilkesi de gözetilerek makul bir düzeyde indirim yapılması gerekirken, yazılı şekilde asgari oranda indirim uygulanması suretiyle sanıklar hakkında fazla ceza tayini,
Bozmayı gerektirdiğinden, sanıklar müdafiilerinin yerinde görülen temyiz istemlerinin kabulü ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 21/04/2017 tarih ve 2017/611 (E), 2017/667 (K) sayılı kararının, 5271 sayılı CMK'nin 302/2. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA,


Dosyanın, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 304/2. maddesi gereğince “Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmek üzere” Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 11.11.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

E-bülten Aboneliği

Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.