TÖRE SAİKİ İLE ADAM ÖLDÜRME SUÇUNUN ŞARTLARI

TÖRE SAİKİ İLE ADAM ÖLDÜRME SUÇUNUN ŞARTLARI

18-06-2021

T.C.
YARGITAY
1. CEZA DAİRESİ
E. 2018/5681
K. 2019/1761

T. 20.03.2019


Sanık D... hakkında nitelikli kasten öldürme ve 6136 sayılı Yasaya aykırı davranma suçlarından kurulan Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesine ait 26.09.2016 tarih ve ... sayılı Kararla verilen mahkumiyet hükümlerinin, sanık müdafii ve o yer Cumhuriyet savcısı tarafından  istinaf edilmesi üzerine  Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda 10.01.2017 tarih  ve .... sayılı Kararla sanık hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırı davranma ve kardeşi olan Ö...'ı kasten öldürme suçları nedeniyle kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik istinaf başvurularının  esastan reddine, sanığın eniştesi olan maktul B...'i kasten öldürme suçu yönünden ise hükmün düzeltilerek istinaf başvurularının  esastan reddine  karar verildiği,  sanık müdafiinin verilen kararlara karşı  gerekçeli kararın kanuni şartları taşımadığı, suçların  töre  saikiyle gerçekleştirilmediği, her iki öldürme suçu nedeniyle hüküm kurulurken sanığın haksız tahrikten faydalandırılması gerektiğine yönelen sebeplerle temyiz başvurusunda bulunduğu,   temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığı anlaşılmakla yapılan incelemede;


Sanık hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırı davranma  suçu nedeniyle yerel mahkemece hükmolunan cezanın süresine göre istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararının 5271 sayılı CMK'nin 286/2-a maddesi uyarınca temyizi mümkün olmadığı anlaşıldığından  bu hükme yönelik sanık müdafiinin temyiz itirazlarının 5271 sayılı CMK'nin 298. maddesi uyarınca tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak REDDİNE, karar verilerek yapılan incelemede;


Sanık müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;


Dosya kapsamına göre, maktul Ö...'ın sanığın kız kardeşi, maktul B...'in ise Ö...'ın eşi ve sanığın eniştesi olduğu, olaydan önce sanığın hükümlü olduğu cezaevinden şartlı tahliye edildiği, maktuller Ö... ile eşi olan diğer maktul B... arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Ö...'ın Antalya'daki müşterek ikametlerinden ayrılarak Adana'da bulunan ablası tanık Ö...'in evine gittiği, sanığın da Adana'da ikamet ettiği, tarafların geçimsizliğinden haberi olan sanığın maktul B...'i Adana'ya davet ettiği, hatta maktulün uçak biletini aldığı, maktul B...'in Adana'ya geldiği, sanık ve tanık Ö...'in maktul B...'i hava alanından alıp Ö...'in evine getirdikleri, akabinde tarafların  konuşmaya başladıkları, maktul B...'in sanığa, "ağabey ben karımı seviyorum, boşanmam” dediği, Ö...'ın karşılık olarak "ben uyuşturucu içen, başka kadınlarla yatıp kalkan bir adamla evliliğimi sürdüremem" dediği, B...'ın öfkelenerek “sende bu kadınlardan biri değil miydin, dostum değil miydin, ağabeyinin korkusu ile nikah yapmadık mı'', dediği, sanığın kız kardeşi Ö...'a ''bu ne demek istiyor'' dediğinde Ö...'ın sanığa ''ağabey bu beni başka erkeklerle alemin içerisine sokarak kullandı'' dediği, yine B...'in Ö...'a ''evlenmeden önce benden çocuk aldırmadın mı'' dediği, tüm bu konuşmalar nedeniyle sinirlenen sanığın
ruhsatsız silahı ile maktullere ateş ederek öldürdüğü olayda;


Sanığın eylemini
 töre saiki ile gerçekleştirdiğinin kabulü için, ilk olarak maktullerin toplumda genel olarak benimsenmiş olan bir davranış veya yaşam biçimine aykırı davranmış olmasının, ikinci olarak bu aykırı davranışın "ölümle" cezalandırılması gerektiğinin o toplumda yaşayanlar tarafından beklenen bir tepki olarak  kabul ediliyor olması gerektiğinin, üçüncü olarak ise failin öldürme fiilini  toplumun öldürme beklentisinin yönlendirmesiyle sırf aykırı davranışın cezalandırılması görevi üstlenilerek işlenmesi gerektiği, oysa somut olayda maktuller arasında yapılan gayri ahlaki konuşma ve aynı nitelikteki karşılıklı suçlamalar nedeniyle sinirlenen sanığın anlık olarak silahını çekerek öldürme fiillerini gerçekleştirdiği, öldürme eylemlerinin töre saikiyle gerçekleştirildiğine dair delilin bulunmadığının anlaşıldığı olayda, sanığın maktul Ö...'ı öldürme suçundan TCK'nin 82/1-d, 62, 58, maktul B...'i haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan ise TCK'nin 81, 29, 62, 58, maddeleri uyarınca cezalandırılması yerine, yazılı şekilde istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi,


Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin  temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5271 sayılı CMK'nin 302/2,3 maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20.03.2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.


E-bülten Aboneliği

Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.