UNUTULMA HAKKI

UNUTULMA HAKKI

15-08-2019

Unutulma hakkı; ülkemiz açısından yeni denilebilecek ve bu nedenle de pek bilinmeyen bir hakka tekabül eder. Kısacası unutulma hakkı; sanal ortamda kişi hakkındaki kayıtların kaldırılmasını talep etme hakkıdır.


Öncesinde Avrupa Birliği ülkelerinde kabul edilen bu  hak, 2010'lu yılların ortalarında ülkemizde de kabul edilmeye başlanmıştır.


Özellikle Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2014/56 E., 2015/1679 K. ve 17.06.2015 tarihli kararı ile bu hak hukuk sistemimize girmiştir. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin 03.03.2016 tarih ve 2013/5653 Başvuru Numarasına kayıtlı kararı ile daha da pekiştirilen bu hakka, ülkemiz hukukunda etkin bir şekilde kullanılma alanı açılmıştır.


Anayasa Mahkemesi; başvurucunun geçmişte işlediği suçlara ilişkin sanal ortamdaki yazı ve görsellerin kaldırılmasına karar verir iken Anayasa madde 17 ve Medeni Kanun madde 20'ye dayanmıştır.


Yargıtay ise olaya bambaşka bir bakış açısı getirerek; olaya kişilik hakları ve özel hayatın gizliliği açısından ışık tutmuştur. Bir eserde, ceza davasında yargılanan sanığın isminin geçmesinin, unutulma hakkı kapsamında irdeleyen Yargıtay, ismi geçen şahsın bu eserden kaldırılmasına karar verir iken, “unutulma hakkı”na dayanmıştır.


Her iki mahkeme de, güncellik unsuruna değinmiş, güncel olmayan ve muhatabı tarafından kaldırılması gereken yayınların kaldırılmasının uygun olacağı sonucuna varmış ve bu sonucu “unutulma hakkı” ile açıklamıştır.


Bu iki karardan sonra gerek Anayasa Mahkemesi gerekse de Yargıtay, aynı yönde bir çok karar vererek, istikrarlı bir şekilde “unutulma hakkı”na önem verdiklerini ortaya koymuşlardır.


Bununla birlikte olayın bir diğer boyutu da Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun'dur. Bu kanun, kişisel verilerin silinmesi başta olmak üzere, tüm kişisel verilerin, veri sahibinin kontrolü altında korunmasını öngörmektedir. Bu nedenle, unutulma hakkının ayrıca kişisel verilerin korunması başlığı altında da değerlendirmek mümkün olacaktır.


Bireyler, kendileri hakkında yayınlanan veya bir yayında öyle ya da böyle ister bilimsel ister haber niteliğinde isterse de sosyal medya paylaşımı olsun, yapılan bir yayından isimlerinin veya kendilerini çağrıştıran kişisel bilgilerinin kaldırılmasını talep edebileceklerdir.


Bu konuda, tartışma söz konusu olsa da, görevli mahkeme Sulh Ceza Mahkemesi'dir. Yetkili mahkeme ise, başvuran şahsın bulunduğu yerdeki mahkemedir.


Bireyler, ikamet ettikleri yerdeki Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, unutulma hakkı kapsamında kaldırılmasını ya da kendi bilgilerinin silinmesini istedikleri yayının, sanal ortamdaki url'sini belirtmek suretiyle kaldırılmasını talep edebilecekler ve alınan kararın bir örneğini ilgili yayın sahibine ulaştırarak, url'nin kaldırılmasını veya içeriğinin başvurucunun kişisel bilgilerinin çıkarılarak düzenlenmesini isteyebileceklerdir.


Sulh Ceza Mahkemesi kararına rağmen, ilgili düzenlemeyi yahut da kaldırılma işlemini yapmayan yayın sahipleri hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulabilecektir.E-bülten Aboneliği

Yeniliklerden ve fırsatlardan haberdar olmak için abone olun.