CEZA KANUNLARINI BİLMEMEK MAZERET DEĞİLDİR
CEZA KANUNLARINI BİLMEMEK MAZERET DEĞİLDİR
0 Yorum
4280
10-04-2023

TCK md. 4'te "Ceza kanunlarını bilmemek mazeret değildir" hükmünü düzenlemektedir. İlk bakışta bu düzenlemenin çok ağır ve katı bir düzenleme olarak görülmesi normaldir. Zira tüm ceza kanunlarını bilmek ve ona göre hareket etmek, bir vatandaşa ağır bir yük gibi gelebilir. Ancak durum hiç de öyle değildir. 

Normal bir insanın; vücut bütünlüğüne karşı suçlar başta olmak üzere (adam öldürme, yaralama gibi) gasp (yağma), hırsızlık, hakaret, tehdit, dolandırıcılık gibi genel ve bilinen suçları bilmesi zaten ceza kanunlarının çoğunu bilmesi demektir. Bir insan hayatında "yapmaması" gereken her ne var ise zaten bunlar suç olarak tanımlanmıştır. 

Ancak iş hayatı açısından durum farklıdır. Bazı özel sektör alanları ile kamu çalışanlarına özgü suçlar bakımından "bu kişilerin her suçu bilmeleri beklenemez" gibi bir itiraz yükselse de bu itirazın kabul edilebilirliği bulunmamaktadır. Meslek içi eğitimler, çalışanların yaptığı hatalar aynı zamanda bağlı bulundukları tüzel kişiliği de bağlayacağından son yıllarda ön plana çıkmıştır. Böylece her çalışan birey, kendi mesleği ile ilgili "suç" oluşturan hususlarda "yeteri" kadar bilgi sahibi olmaktadır. 

Bu nedenledir ki, ceza kanunlarını bilmemek mazeret değildir. Hiçbir birey "ben bunun suç olduğunu bilmiyordum" diyerek cezalandırılmaktan kurtulamaz. Hele ki özellikle haberleşmenin ve iletişimin en üst seviyeye ulaştığı bu zamanda, kişilerin "ben bilmiyordum" demeleri de pek akla yatan bir durum olarak algınamaz. 

Suç ve ceza ancak kanunla düzenlenir(TCK md. 2). Suç ve ceza içeren kanunlara, ceza kanunları denilir. Bu nedenle ceza yargılamasında ve hükümde adaleti sağlamak amacıyla ceza kanunlarının bilinmemesinin mazeret olarak görülmemesi, modern hukukça da kabul edilebilir bir düzenlemedir.

YORUM GÖNDER

ZİYARETÇİ YORUMLARI

BENZER KONULAR

Adli Sicil Kaydı ve Arşiv Kaydı Silinir Mi?

Aile Konut Şerhi

ANLAŞMALI BOŞANMA VE BOŞANMA PROTOKOLÜ

ATATÜRK ALEYHİNE SUÇLAR

BOŞANMA DAVALARINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

BOŞANMA DAVASI

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU

7406 SAYILI KANUN İLE TCK'DA VE BİR KISIM KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

CEZA DAVALARINDA TENSİP ZAPTI NEDİR?

TENSİPLE TAHLİYE NEDİR?

ESAS HAKKINDA MÜTALAA NEDİR?

İŞLENEMEZ SUÇ

MEŞRU SAVUNMA

ORGANİZE SUÇLULUK

SUÇUN DEREBEYLERİ

CEZA AVUKATININ YOL HARİTASI

ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇU

SUÇA YARDIM ETME

TCK MD 1 - CEZA KANUNUNUN AMACI

TCK MADDE 267 İFTİRA SUÇU

YAĞMA (GASP) SUÇU

UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇU

TEFECİLİK SUÇU ÜZERİNE

TUTUKLAMA NEDİR?

HİÇ KİMSE KONUŞMAYA ZORLANAMAZ!

CEZA KANUNLARINI BİLMEMEK MAZERET DEĞİLDİR

BOŞANMA DAVALARINDA CİNSEL KUSUR İDDİALARI

KISITLAMA KARARI VE AVUKATIN HAKLARI