BOŞANMA DAVASINDA DELİLLERİ SUNMA SÜRESİNİ KAÇIRMAYIN

Genelde hukuk davalarında, özelde ise boşanma davalarında, davalı görülen tarafın, süresinde delillerini bildirmemesi, birçok hakkın kaybına neden olmaktadır.

Mahkeme süresi boyunca delil bildirme serbestisi, sadece kamuya ilişkin davalarda (ceza davası gibi) söz konusudur. Hukuk davalarında ise, delilleri bildirme, belli bir süreye bağlıdır.

Örneğin, bir boşanma davasında açıldığında, dava dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevaplarını ve delillerini bildirmekle yükümlüdür. Zaten bu zorunluluk, gelen tebligatın üzerinde de yazmaktadır. Eğer tebligatın üzerinde buna ilişkin bir ihtar yok ise, süre başlamaz.

Her ne olursa olsun, kendisine boşanma dava dilekçesi gönderilen taraf, 2 haftalık süre içerisinde, ilgili mahkemeye davaya ilişkin cevaplarını ve delillerini, ayrıca bu delillerin hangi hususlara ilişkin oluduğunu açıkça bildirmelidir.

Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 20.04.2016 tarihli bir kararında, "süresinde cevap dilekçesi vermeyerek delillerini bildirmeyen davalı tarafın yasal süre geçtikten sonra delil bildirme talebinin reddinin gerektiğine" hükmetmiştir.

Belirtilen süre içeriside cevap vermeyen veya delil bildirmeyen taraf, bir daha dava süreci boyunca delil bildiremeyecek, bildirse dahi karara hiçbir etkisi olamayacaktır.

Extra: boşanma davası delil bildirme, boşanma davasında delil, boşanma davasında delillerin bildirilmesi süresi, delil süresi, delilleri bildirme süresi
Return
Feb 6, 2018 Category: General Posted by: yuksekkayalawoffice