SORU İŞARETLERİ VE YENİ TAKTİKLER

- FETÖ soruşturması sonrasında ihraç olan, tutuklanan veya ilişiği kesilen örgüt elemanlarının kredi kart ve kredi borçları kimler tarafından ödendi?
 
Emniyetteki bazı birimlerden elde edilen bilgilere göre, FETÖ operasyonları bünyesinde işlem yapılan bazı şüphelilerin, kredi kartı ve banka kredi borçları gibi acil ödemelerinin gerçekleştirildiği, yatırılan bu paraların bir kısım şahıslarca elden getirilip muhataplarına yahut yakınlarına verildiği yönünde tespitler bulunduğu ve bu konuda soruşturmaların ve incelemelerin başlatıldığı bilgisi alınmıştır. Savunmalarında hiçbir mal varlıkları ve gelirleri olmadığını söyleyen ve gerçekten de hiçbir bankada nakit paraya yahut menkul/gayrimenkul mallara (araç, ev, arsa vs.) sahip olmayan bu kişilerin borçlarının, ortaya çıkan paralarla ödendiği, birçok banka kaydı ile tespit edilmiştir. Bu kişilerin bu paraları nereden buldukları sorusuna verdikleri cevapların yeknesaklığı ise, şüpheleri daha da üzerlerine çekmektedir. Böylece, gerçekte kimlerin FETÖ üyesi olduğu, kimlerin ise olmadığı da bir anlamda ortaya çıkmaktadır.
 
-Soruşturmanın başında "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanmak isteyen çok kişi var iken, şimdi neden çok rahat ve sessizler?
 
Soruşturmaların başlamasıyla, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen bir çok kişi, adeta yarışır halde ifade vermişlerdir. Bunların bir kısmının kötü niyetli oldukları tespit edilse de, bu kişilerin yekünde çok az bir bölümü işgal ettikleri tespit edilmiştir. Şimdi ise, büyük bir sessizlik ve özgüven hakim durumda. Örgüt içerisindeki haberleşme ağı çok düzgün bir şekilde işlemekte ve şu an gözaltına alınma yahut hakkında adli/idari soruşturma açılma tehlikesi bulunan kişilere de ulaşıp, talimat vermekteler. Bunlara ilişkin yazışmalar ve görüşmeler, medyada yer almakta. Bu sessizliğin nedeni araştırılmakta ise de, örgütün ketun bir karar aldığı kesin.
 
-FETÖ'den tutuklu kişilerin yoğunluklu bulunduğu cezaevlerinde çalışan gardiyanlar sık sık "tehdit edildiklerini" söylemekteler. Bunun nedeni nedir?
 
FETÖ soruşturmalarından dolayı haklarında tutuklama kararı verilen şüpheliler, belli başlı cezaaevlerinde toplanmış durumda. Son zamanlarda FETÖ tutuklularının bulunduğu farklı cezaevlerinde çalışan gardiyanlar/infaz koruma memurları, bu şüpheliler tarafından tehdit edildiklerini söylemekte ve bağlı oldukları kurumlarda bu konuda tutunak tutturmaktadırlar. Peki, bu tutuklular neden tehditlere başladılar? Tehditlerin hepsinin ortak paydasında "yakında sizinle görüşürüz" sözü bulunmakta. Tutuklamalardan belli bir süre sonra başlayan bu tehditlerin, bazı güvencelere bağlı olarak gerçekleştiği yönünde şüpheler olduğu iddia edilmekte ve bu konuda da ayrıca incelemeler yapılmakta olduğu bilgisi, açıkça belirtilmekte. Buna rağmen tehditler devam etmektedir.
 
-Bir kısım evlerde (özellikle FETÖ'den dolayı haklarında soruşturma yapılan kişilerin evlerinde) toplu olarak Kur'an okuma, cevşen bitirme gibi dini toplantılar yapıldıktan sonra edilen toplu dualarda, kimlere lanet okunuyor, kimler için "El-Kahhar" esması ile "kahhariyet" tecellisi talep ediliyor?
 
Herkesin dini inançlarına bağlı olarak, hukukun çizdiği sınırlar içerisinde ibadet/dua etme özgürlüğü tabi ki kısıtlanamaz ve bundan dolayı kimse cezalandırılamaz. Ancak, yapılan bu ayinlerin sonrasında hala birileri düşman ilan ediliyor ve bu yönde elde edilen kayıtların incelemesi sürüyor. "Cemaat" kendisi ile ilgili olmadığını ileri sürdüğü bu konuda, neden bu güne kadar yapmadığı bir girişimi gerçekleştiriyor?
 
-Ablalar görevde mi?
 
Cemaate yapılan operasyonlarda, daha çok erkeklerin üzerine gidilmiş, çok göze batan bayanlar üzerine işlemler yapıldığı, bilinmekte. Şimdi, dışarıda bulunan ve hiç de azımsanmayacak bir sayıda bulunan ablalar, haberleşme ağını mı sağladı? Darbe girişiminden sonra yapılan teknik takip raporları, cemaatte yer alan kadınların, erkeklerden daha aktif bir şekilde telefon ve bazı yerlere gitme işlerine başladıklarını göstermekte. Yukarıdan gelen talimatların, ablalar aracılığıyla etrafa duyurulduğu ve kadın olmaları nedeniyle de dikkat çekmediği belirtilmekte.
 
-İnternet abonelikleri neden iptal edildi veya başkalarının üzerine yeni abonelikler alındı?
 
Dikkat çeken bir diğer husus da, FETÖ operasyonlarından dolayı ihraç edilen, tutuklanan veya görevden alınan kişilerin evlerindeki yahut iş yerlerindeki internet aboneliklerini çoğunlukla iptal ettirdikleri veya başkalarının üzerine yeni abonelik alma yoluna gitmeleridir. Özellikle internetten uzak durmaya çalışılmasının ve haberleşmenin yüzyüze yapılmasının, bir tedbir olduğu yönünde görüşler ağırlık kazanmakta.
 
Tüm bu hususlar, cemaat üyelerinin kendilerini korumak amacıyla aldıkları münferit tedbirler olabileceği gibi birilerinin yönlendirmeleri ile de gerçekleştirdikleri fiiller de olabilir. Biz burada sadece, cemaat üyesi olduğu bilinen ve şu anda dışarda bulunan kişilerin aynı şekilde hareket etmelerinin bir tesadüf olamayacağını düşünmekteyiz. Bu fiillerin suç oluşturup oluşturmaması, yargının tespit edeceği bir durumdur ancak, darbe teşebbüsünde bulunduğu yönünde "makul" deliller bulunan bir yapılanmaya karşı halkın ve kurumların titiz bir şekilde çalışması ve bu konuda duyarlılıklarının hat safhada oluşu, yadırganmamalıdır.
 
Previous page: FETÖ Next page: FETÖ'NÜN ANATOMİSİ