BİR BOŞANMA SEBEBİ: BAĞIMSIZ KONUT TALEBİ

Bağımsız konut, eşlerin bir aile olmaları için gereken olmazsa olmaz unsurlardan biridir. Birlikte yaşama ve yaşlanma isteği ancak ve ancak “bağımsız bir konut”ta nüksedebilir. Aksini düşünmek, imkansızdır. Ancak ne var ki, bazen ekonomik nedenler, bağımsız konut unsurunun oluşmasını engelleyebilir. Bu konuda eşler, karşılıklı kabul ile bu kuralı askıya alabilirler. Ancak ne var ki, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bu konuda hassas davranmakta ve bağımsız konut istemini boşanma davalarında ayrıca irdelemektedir.