ALDATICI HİLENİN MENFAATSEL ANATOMİSİ: DOLANDIRICILIK

Dolandırıcılık suçu, bireyler açısından büyük bir tehlike arz etmekle birlikte, failleri açısından da vazgeçilmez bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Bireylerin ve kurumlarin, dolandırıcılık girişimlerine karşı etkin bir duyarlılığa sahip olduklarını söylemek, imkansızdır. Biz bu makalemizde, dolandırıcılık suçu açısından kısa bir bilgilendirme yaparak, toplumdaki bu suça karşı duyarlılığı bir nebze de olsa arttırmayı hedeflemekteyiz. Unutulmamalıdır ki, dolandırıcılık ve benzeri malvarlığına karşı girişimlerden korunmanın en etkili yolu, bireylerin bu tip girişimlere karşı profesyonel destek almaları, kurumların da etkinliklerini arttırmalarıdır.